razh

רז הייפרמן

רז הייפרמן, יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית, דירקטור ב-BDO Digital.

הצעדים הראשונים שקובעים את גורל המסע הדיגיטלי

טרנספורמציה דיגיטלית היא יותר מאשר אתגר טכנולוגי, והצעדים הראשונים יכולים לקבוע במידה רבה את סיכויי ההצלחה ● לפניכם אוסף של נושאים שארגון חייב לטפל מיד בתחילת המסע הדיגיטלי

רז הייפרמן, יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית, דירקטור ב-BDO Digital.

מסע הטרנספורמציה הדיגיטלית שלכם זקוק לגורם האנושי

תובנה מס. 6, ואחרונה, בסדרת התובנות קובעת כי יש שלושה גורמי הצלחה עיקריים למסע הטרנספורמציה הדיגיטלית שלכם – אנשים, אנשים, אנשים

רז הייפרמן, יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית, דירקטור ב-BDO Digital.

מה למודלים עסקיים דיגיטליים ולטרנספורמציה הדיגיטלית שלכם?

סדרת כתבות שבה רז הייפרמן, יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית ודירקטור ב-BDO Digital, מספק לכם תובנות למסע אל עבר הארגון הדיגיטלי ● כתבה שישית בסדרה תחשוף בפניכם את תובנה מס. 5

רז הייפרמן, יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית, דירקטור ב-BDO Digital.

עוד תובנות שיסייעו במסע הטרנספורמציה הדיגיטלית שלכם

הפעם בסדרת הכתבות, תובנה מס. 4 – המיקוד של הטרנספורמציה חייב להיות עסקי ולא טכנולוגי

רז הייפרמן, יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית ודירקטור BDO, BDO Digital ישראל.

מסע הטרנספורמציה הדיגיטלית שלכם – מה חייבים להבין לשם הצלחתו?

סדרת כתבות של רז הייפרמן הכוללת תובנות למסע המתאגר, והפעם: תובנה מס. 3 – אין ענף חסין בפני הטרנספורמציה הדיגיטלית, היא תגיע גם לענף שלכם

רז הייפרמן, יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית ודירקטור BDO, BDO Digital ישראל.

איך תתחילו את מסע הטרנספורמציה הדיגיטלית שלכם?

רז הייפרמן מספק מספר תובנות למסע, והתובנה השנייה בסדרה - הארגון שלכם אינו זקוק לאסטרטגיה דיגיטלית אלא לאסטרטגיה עסקית לעידן הדיגיטלי

רז הייפרמן, יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית ודירקטור BDO, BDO Digital ישראל.

תובנות חשובות להצלחה במסע הטרנספורמציה הדיגיטלית (חלק ב')

החלק השני בסידרת המאמרים, והפעם: תובנה מס. 1 – הטרנספורמציה הדיגיטלית מחייבת חזון וחשיבה על העתיד

רז הייפרמן, יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית ודירקטור BDO, BDO Digital ישראל.

תובנות חשובות להצלחה במסע הטרנספורמציה הדיגיטלית

זהו החלק הראשון בסידרת מאמרים שיפורסמו בשבועות הקרובים, שמטרתם היא להציג כמה תובנות חשובות לכל ארגון המבקש לבצע טרנספורמציה דיגיטלית, המבוססות על מחקרים אקדמיים וספרים שפורסמו במהלך השנים האחרונות ומה

אירועים קרובים