מדיניות הפרטיות

עודכן לאחרונה: 22.12.23
אנשים ומחשבים (הפקות) בע"מ ("החברה" או "אנחנו") מפעילה את אתר החדשות www.pc.co.il ("האתר").
פרטיות וביטחון המידע של המבקרים והמשתמשים שלנו הינם בחשיבות עליונה עבורנו. החברה מחויבת לשמירה על המידע האישי שאת/ה חולק/ת עמנו ופועלת על פי כל דין החל עליה בנושא, לרבות, אך לא רק, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), וכל התקנות שהותקנו ו/או יותקנו לפיו, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), תשמ"ו-1986, ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017. החברה אינה מפרסמת או מכוונת את פעילות האתר לאנשים הנמצאים באיחוד האירופי או בממלכה המאוחדת, והדינים של האיחוד האירופי והממלכה המאוחדת אינם חלים עליה. מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד החברה מעבדת מידע (כפי שמוגדר בחוק הגנת הפרטיות), אודות אדם מזוהה או ניתן לזיהוי באמצעים סבירים ("מידע אישי") ואשר נאסף או נשמר באמצעות מערכותיה, סוג המידע האישי שנאסף, מהן זכויותיך כנושא המידע וכיצד תוכל/י לממש זכויות אלו.
למטרת מדיניות זו, החברה מגדירה את המונח "משתמש" כמי שמסר לחברה מידע אישי באמצעות רישום באתר, בין אם לצורך יצירת קשר או לקבלת הניוזלטר ובכך התקשר במערכת יחסים עם החברה, והמונח "מבקר" הינו מי שמבקר באתר, ללא רישום ו/או מסירת פרטים. המונח "עיבוד" או "שימוש" משמעם כל פעולה המתבצעת על מידע אישי לרבות איסוף, ארגון, אחסון, שינוי, שימוש, מחיקה וכו'.
כל מידע אישי המאוחסן על גבי הפלטפורמה של החברה מטופל כמידע סודי. כל מידע אישי מאוחסן באופן בטוח ונגיש לאנשים מורשים בלבד. החברה מיישמת ומתחזקת אמצעים לאבטחת מידע טכניים, בטחונים ואירגוניים נאותים בכדי לשמור על המידע האישי משימוש ועיבוד לא חוקי או לא מורשה, וכנגד אובדן, השמדה, נזק, גניבה או חשיפה. אמצעים אלה אינם יכולים לספק אבטחת מידע מוחלטת. לכן, אף שאנו עושים מאמצים לאבטח את פרטיך האישיים, אין כל ערובה ואינך יכול לצפות באופן סביר כי הפלטפורמות ומאגרי המידע הקשורים אליהן יהיו חסינים מפני זליגות, פריצות, תקלות, יירוט או גישה בלתי מאושרים או סוגים אחרים של שימוש בלתי הולם. במקרה ובו למרות מאמצי החברה אירוע מן הסוג כאמור מתרחש, החברה תפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטי.
לתשומת ליבך, כי במקרה של רישום לכנסים אשר נעשה בלחיצה על קישור באתר ואשר הובילך לאתר אחר, החברה אינה אחראית לשמירה על כללי אבטחת המידע, לאמצעי זהירות ומתן זכויות לנושא המידע, בכל הקשור למידע האישי שנמצא בבעלות ושליטה של מארגנים אחרים ואינה אחראית לשימושים שנעשים ע"י המארגנים האחרים במידע שנאסף לגביך.
המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מכוונת לנשים ולגברים כאחד.
האתר אינו מיועד לקטינים, ואיננו אוספים מידע כאמור ביודעין או במכוון.

המידע האישי שאנו אוספים:

מבקרים
החברה אוספת, מתעדת ומנתחת מידע סטטיסטי בלבד של מבקרים באתר שלה, ללא איסוף מידע אישי. החברה משתמשת ב"קוקיז" (COOKIES).

משתמשים
במהלך רישום של משתמש לניוזלטר ו/או טופס יצירת קשר, ולעתים לאחר הרישום, המשתמש מספק מידע אודותיו- שם, שם חברה, כתובת דואר אלקטרוני, תפקיד, כתובת וטלפון.
כל מידע כאמור שיימסר על ידי המשתמש יישמר במאגרי המידע של החברה, מאגרים רשומים מס' 208778 ו 212068. מובהר כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור מידע כאמור, והמידע נמסר על ידך מרצונך בלבד, וזאת לצורך יצירת קשר כמבוקש ו/או קבלת דיוורים אליהם נרשמת.

זכויות נושא המידע במידע:

כל משתמש זכאי לעיין במידע אודותיו שמוחזק במאגר מידע שברשותנו ובבעלותנו, בעצמו או ע"י בא כוחו, על פי חוק הגנת הפרטיות. ככל שעיינת במידע אודותיך, ומצאת שאינו נכון, שלם ברור או מעודכן הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחקו. ככל שנסרב נודיע לך באופן שנדרש על פי דין על סירובנו לאפשר עיון /ואו תיקון ו/או מחיקה במידע האישי, הנך רשאי לערער על כך לבית המשפט המוסמך על פי דין.

מטרת השימוש והשימוש במידע:

החברה משתמשת במידע שנאסף אך ורק למטרות שהוגדרו במועד איסופו – דהיינו, לצורך יצירת קשר במקרה של מילוי טופס יצירת קשר, או לצורך משלוח דיוורים, במקרה בו נרשם המשתמש לקבלת דיוורים כאמור.

מתן גישה למידע האישי:

החברה תאפשר גישה למידע האישי לקבלני משנה שלה, כדי לספק את השירותים המבוקשים, לרבות שמירת מאגר המידע והוצאת דיוורים. כל גישה כאמור תתנהל כנדרש על פי הדין, ותשמש למטרות לשמן נאסף המידע האישי בלבד.
בנוסף לאמור, יכול וניתן גישה למידע כאמור לפי דרישת בימ"ש או הדין.

קוקיז (Cookies)

באתר נעשה שימוש בקוקיז. השימוש בקוקיז נעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לשיפור איכות השירות של האתר, לאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, ניתוח התנהגות המבקרים באתר, התאמת האתר להעדפותיך האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע. יתכן והחברה תציב קוקיז של צדדים שלישיים על מכשירך, וזאת למטרות פונקציונאליות של האתר ו/או למטרות פרסום.
קוקיז הינה פיסת מידע שנשלחת על ידי אתר לדיסק קשיח של מבקר. חלק מהקוקיז יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר שלך. לא ניתן להשתמש בקוקיז כדי להריץ תוכנות או לשלוח וירוסים למחשב/מכשיר שלך.
אם אינך רוצה לקבל קוקיז תוכל להימנע ו/או לנטרל את השימוש בקוקיז, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן ו/או למחוק קבצי קוקיז במחשבך. לקבלת מידע מקיף על קוקיז ושינוי הגדרות הדפדפן לחץ: www.allaboutcookies.org
אולם, זכור שככל שתבחר לא לאשר או לנטרל את הקוקיז ו/או למחוק קבצי קוקיז ממחשבך, יתכן שלא תתאפשר לך גישה לחלק מהשירותים של האתר ו/או החברה ואיננו יכולים להבטיח שחוויית המשתמש שלך תהיה מספקת ומלאה כפי שיכלה הייתה להיות אילו היית מאשר את הקוקיז.

קישורים לאתרים אחרים:

אנא היו מודעים לעובדה כי בעת ביקור באתר האינטרנט שלנו, אתם עשויים להיכנס לקישורים לאתרים אחרים אשר הינם מעבר לתחום השפעתנו. החברה אינה אחראית לתוכן או למדיניות הפרטיות של אתרים אלו.

לכמה זמן אנו שומרים את המידע האישי?

אנחנו נשמור את המידע האישי שאנו בעלי השליטה בו או שאנו מעבדים בכדי למלא את המטרות שעבורן נאסף המידע האישי ועד שנקבל בקשה למחיקתו ו/או כפי שמתאפשר בהתאם לדין.

קבלת תנאי השימוש

אנו מניחים שכל המבקרים באתר קראו בעיון והבינו מסמך זה טרם גלישה ו/או כניסה ו/או שימוש באתר ו/או מסירת פרטים.
אנו שומרים את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות כפי שיידרש, בהינתן הודעה סבירה מראש.