Present-Forward Thinking

רז הייפרמן, יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית ודירקטור BDO, BDO Digital ישראל.

תובנות חשובות להצלחה במסע הטרנספורמציה הדיגיטלית (חלק ב')

החלק השני בסידרת המאמרים, והפעם: תובנה מס. 1 – הטרנספורמציה הדיגיטלית מחייבת חזון וחשיבה על העתיד

אירועים קרובים