PIXMA MG2522

נתבעת. קנון

תביעה ייצוגית נגד קנון: "הסתירה מידע מצרכנים"

מגיש התביעה טוען שהחברה הסתירה ממנו ומאחרים את העובדה שאי אפשר לבצע סריקה באמצעות המדפסת המוכללת מסוג הזרקת דיו שרכש ממנה, מדגם PIXMA MG2522, אם אחד ממכלי הדיו שלה מתרוקן

אירועים קרובים