Storehouse

Storehouse

הקלה לאינסטגרם: אפליקציית Storehouse המתחרה – נסגרת

היישום - שהיה מעין גרסה משולבת וסגנונית במיוחד של VSCO ואינסטגרם - פורש מהמירוץ של יישומי הסיפורים המצולמים

אירועים קרובים