תוכן שיווקי

לקראת אירוע | מאפיינים אישיותיים של מנהלי פרויקטי מו"פ בטחוניים בהתאמה לסוג הפרויקט והצלחתו

29/05/2011 16:16

מאת פרופ' אריק שדה, ראש תוכנית הלימודים לתואר ראשון B.Sc. בניהול טכנולוגיה, H.I.T מכון טכנולוגי חולון

במגזר הביטחוני-צבאי מבוצעים פרויקטי מו"פ רבים כאשר חלק משמעותי מהם בעלות כספית גבוהה ובהשקעת משאבים ארגוניים. מעבר לתרומה המקובלת של פרויקטים אזרחיים, פרויקטי מו"פ ביטחוניים מאופיינים בתרומתם לביטחון, לתשתית טכנולוגית וצבירת ידע.  מכאן העניין במציאת הגורמים להצלחתם. מתן כלים בידי העוסקים בבחירת מנהל פרויקט תשפר את סיכויי הצלחת הפרויקט ותאפשר פלטפורמה עתידית למערכת איתור, מיון, גיוס והשמת עתודאים כמנהלי פרויקטים במקום ובעיתוי הנכון.  שנהר ודביר (2007) הציעו בספרם לבחון פרויקט על פי ארבעה מימדים: חדשנות, אי הודאות טכנולוגית, מורכבות וגודל, ומימד קצב הפיתוח. כאשר כל מימד מסומן על ציר, חיבור הנקודות על ארבעת הצירים מציג גרף של פרויקט בצורת יהלום  (לאו דוקא שווה צלעות), ומכאן השם שניתן לגישה זו.

בהתאם לתיאורית התאמת אדם לארגון (P-O) (Caplan, 1987;  Kristof, 1996) התאמת אדם-ארגון מתרחשת כאשר יש התאמה טובה בין המאפיינים/דרישות של משרה מסוימת והמאפיינים/ציפיות של האדם המועסק בה. אנשים נוטים לקבל החלטות בנוגע לבחירת עבודה על בסיס התאמת אדם-ארגון. הם מעדיפים ארגון שתואם למאפייני אישיותם (Chatman, 1989).

מחקר שנערך לאחרונה, עסק בהיבטים אלו בקרב פרויקטים ביטחוניים. השערת המחקר שפרויקטים המנוהלים ע"י מנהלים שמאפייני אישיותם תואמים לפרופיל הפרויקט,  יהיו מוצלחים יותר, כאשר מנהל פרויקט נימשך לניהול פרויקט המתאים למאפייני אישיותו. המחקר מתבסס על שאלון שפותח על ידי איילה מלאך-פיינס, דב דביר ואריק שדה  (2009) ומולא ע"י 90 מנהלי פרויקטים ביטחוניים. כולם בעלי תואר ראשון ומרביתם מתחומי ההנדסה. בממוצע, הם מתאפיינים בכך שהם אוהבי אתגרים, אוהבים ליזום, עצמאיים, מתמידים, חשים תחושה גבוהה של מחויבות ורמה גבוהה של מעורבות בעיסוקם. הם אינם מאופיינים כטיפוסים מרדניים, וחולמניים. הם פתוחים להתנסות. מדובר באנשים המונחים על ידי מנגנון ויסות פנימי, יותר מאשר חיצוני.

H.I.T מכון טכנולוגי חולוןמרבית הפרויקטים אופיינו כחדשניים,  בעלי רמת מורכבות בינונית,  ובתחילת הפרויקט רמת אי ודאות טכנולוגית בינונית.  מרביתם לא היו פרויקטי בזק עם סיום דחוף במיוחד.  מרבית הפרויקטים נמשכו 3 שנים והועסקו בהם 8 אנשי צוות בממוצע. ההצלחה של הפרויקטים נמדדה על בסיס 13 קריטריוני הצלחה, הבוחנים יעילות תקציבית ולוח זמנים, שביעות רצון הלקוח,   תרומה לתשתית טכנולוגית ויצירת שווקים, הצלחה עיסקית, ותרומה לתשתית ביטחונית. נציין שני ממצאים מתוך מגוון הממצאים.

ממצא ראשון: פרויקטים חדשניים עם רמת אי ודאות טכנולוגית גבוהה. המנהלים של פרויקטים אלו נמצאו כבעלי מנגנון ויסות פנימי גבוה, שאפתנות גבוהה, עם רמת מחויבות גבוהה, חקרניים, יזמיים, אך אינם יזמיים חברותית, אינם מרדניים וסגנון ההתקשרות זהיר לאנשים אחרים.  הצלחה של הפרויקטים התבטאה בעיקר בסיפוק הלקוח וצרכיו, עמידה בדרישות טכניות, ותרומה לתשתית טכנולוגית ולתרומה לביטחון. פרויקטים אלו קיבלו הערכה בינונית בעמידה במדדי יעילות ועיסקיות.

ממצא שני: פרויקטים שנחשבו קלים יחסית לניהול בגלל רמת חדשנות נמוכה ואי ודאות טכנולוגית נמוכה. לא התבלטו בקריטריוני ההצלחה השונים לעומת פרויקטים חדשניים במיוחד וגם לא לעומת פרויקטים עם רמת חדשנות בינונית. מנהלי הפרויקטים שקיבלו על עצמם משימות יחסית פשוטות הסתפקו בציוני הצלחה בינוניים. המאפיינים האישיותיים של מנהלים אלו לא ניתנו לאיפיון מובהק.

המחקר מוגבל למספר הפרויקטים שנבחנו, ויש מקום להשוואה לממצאים של מחקרים על סוגי פרויקטים שונים. מאידך תוספת ידע בתחום ההתאמה של מנהלי פרויקטים לפרויקטים הביטחוניים אותם הם מנהלים תוכל לתרום תוספת משמעותית להצלחה של פרויקטים אלו בעלות יחסית נמוכה. מערכות המיון וההשמה בקהיליה הביטחונית הן לקוח משמעותי של תוצאות מחקרים מעין אלו.

פרויקט המחקר נערך על ידי קובי לובלינר, דוד אברהם, ויובל אלבו, בהנחיתי, במסגרת לימודיהם לתואר ראשון B.Sc.  בניהול טכנולוגיה ב HIT מכון טכנולוגי חולון.

אירועים קרובים