Fibo

ניר ליפשיץ, ראש אגף בנקאות פתוחה וחדשנות בבנק לאומי.

הבנקאות הפתוחה על פי בנק לאומי

ניר ליפשיץ, ראש אגף חדשנות ובנקאות פתוחה בבנק לאומי, מסביר על הפעילות של הבנק בתחום, וכיצד חברות הפינטק והלקוחות יוכלו להרוויח משיתוף פעולה איתו

אירועים קרובים