TLVTech

דניאל גורלוביצקי, מנכ''ל TLVTech.

"נדרש לחשוב על ה-AI כעל מערבל בטון"

"ניתן לזרוק למערבל הבטון הזה תוצאות, טובות ופחות טובות - והוא לומד עם הזמן מה טוב יותר ומה פחות", כך אמר דניאל גורלוביצקי, מנכ''ל TLVTech

אירועים קרובים