Clarizen

רז גלזר, מנהל תחום שירותים מנוהלים בקלריזן

קלריזן הטמיעה מערך אחסון של קמינריו ביותר ממיליון שקלים

מערכות האחסון מבוססות הפלאש של קמינריו, בהיקף של כ-100 טרה-בייט, הוטמעו בארבעה דטה סנטרים של קלריזן הישראלית בארצות הברית ובאירופה, כחלק מהמגמה להרחיב את פעילותה באזורים אלה

ServiceWise יישמה מערכת CRM של Salesforce בחברת Clarizen; ההיקף: 100 אלף שקלים

בחלקו הראשון של הפרויקט, שארך 10 ימים, ביצעו אנשי ServiceWise הגירה מלאה של כל הנתונים והתהליכים ממערכת ה-CRM הקודמת של Clarizen אל סביבת Salesforce.com ● בשלב השני יושמו כלים המספקים מענה לנראות מרבית של סך פעילות הלקוחות הקיימים ולקוחות פוטנציאליים

אירועים קרובים