moria

ד"ר מוריה לוי

ד"ר מוריה לוי, מנכ"לית ROM Knowledgeware.

שוק ה-IT עובר טלטלה, ולמנהלים יש מה לעשות

כדי למזער את הנזק הארגוני הנובע מתנודתיות של עובדים שזזים ומחליפים מקומות עבודה יש לנקוט מהלך משולב של מניעה וטיפול, לצד עיסוק בניהול ושימור הידע הארגוני

ד"ר מוריה לוי, מנכ"לית ROM Knowledgeware

ניהול הידע הפתיע ב-2014, אבל מה צופנת 2015?

שדה ניהול הידע הולך ומשתנה לנגד עינינו ● ד"ר מוריה לוי סוקרת את ההתפתחויות העצומות שחלו בתחום ובתוכנות הקשורות אליו ומנסה לנבא מה יהיה בעתיד

אירועים קרובים