Top Image Systems

אינטגריטי תוכנה תמכור ותטמיע את מערכות Top Images בישראל

צופה מכירות בהיקף כ-3 מיליון שקלים בשנתיים הקרובות ● מוצרי החברה ישתלבו בסל פתרונות ניהול התוכן (ECM) של אינטגריטי, ויהוו פתרון משלים למערכות של יבמ ואורקל שמשווקת על ידה

אירועים קרובים