Okta Security

בעקבות הפריצה לאוקטה - גם קלאודפלייר נפרצה.

קלאודפלייר הודיעה: נפרצנו בעקבות הפריצה לאוקטה

במהלך הפריצה לאוקטה באוקטובר 2023, התוקפים גנבו אסימון שירות אחד ושלושה אישורי חשבון שירות השייכים לקלאודפלייר, ואלה סיפקו לתוקפים את הגישה מרחוק למערכות של ספקית הענן

ההשפעה של אירוע הסייבר באוקטה - חמורה יותר ממה שהחברה מסרה בתחילה.

אוקטה מאשרת שהפריצה שחוותה רחבת היקף מהמשוער

מי ישמור על השומרים? חברת האבטחה הודיעה כי הפריצה האחרונה השפיעה על כל משתמשי מערכת תמיכת הלקוחות שלה

אירועים קרובים