תוכן פרסומי
ראשי » חדשות » IT פיננסי » ירידה של 45.5% ברווח הנקי של בזק
בזק

ירידה של 45.5% ברווח הנקי של בזק

מדובר בירידה של 195 מיליון שקל ברווח הנקי • ההכנסות ירדו ב-5.3% ל-2.3 מיליארד שקל • הדירקטוריון יחלק 318 מיליון שקל לבעלי המניות • שלמה רודב, יו"ר הקבוצה: "דירקטוריון בזק מתקדם בגיבוש תכנית אסטרטגית חדשה"

מאת 23 באוגוסט 2018, 10:27 א+ / א- הדפסה הדפסה
פייסבוק טוויטר ווטסאפ פינטרסט לינקדאין דוא״ל

קבוצת בזק פרסמה היום (ה') את התוצאות העסקיות שלה לרבעון השני של השנה עם קיטון חד ברווח התפעולי והנקי: ירידה של 45.5% המהווה 195 מיליון שקל. זה לא מפתיע, שכן החברה רשמה ירידה בהכנסות ועלייה בהוצאות הכלליות.

במהלך הרבעון השני ההוצאות הכלליות גדלו ב-3.81% ל-1.96 מיליארד שקל, עלייה של 72 מיליון שקל ואילו ההכנסות ירדו ב-5.3% או 130 מיליון שקל ל-2.33 מיליארד שקל.

ההכנסות הושפעו מהתוצאות של חברות הבת: ההכנסות של בזק קווי זחלו כלפי מעלה עם גידול של 0.6% או 6 מיליון שקל ל-1.064 מיליארד שקל. עם זאת, שלושת חברות הבת האחרות רשמו ירידה בהכנסות. ההכנסות של בזק בינלאומי ירדו ל-336 מיליון שקל, ירידה של 71 מיליון שקל או 17.4%. ההכנסות של YES ירדו ב-9.9% ל-375 מיליון שקל, ירידה של 41 מיליון שקל. ההכנסות של פלאפון ירדו ב-30 מיליון שקל ל-602 מיליון שקל, ירידה של 4.7%.

הוצאות השכר ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו בכ-503 מיליון שקל בהשוואה לכ-494 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 1.8%.

במהלך הרבעון הרווח התפעולי פחת ב-35.3% ל-371 מיליון שקל, ה-EBIDTA רשמה ירידה של 8.9% ל 908 מיליון שקל.

במהלך הרבעון הוצאות המימון נטו גדלו ב-8 מיליון שקל לכ-110 מיליון שקל, עליה של 7.8%. מנגד, חבות המס ירדה ב-65 מיליון שקל ל-111, ירידה של 41.4%. הירידה בהוצאות מסים נבעה מקיטון ברווח החייב במס ומהפחתת שיעור מס החברות מ- 24% ל- 23%. החל משנת 2018. הרווח הנקי הרבעוני ירד ב-45.5% ל- 195 מיליון שקל. הרווח הנקי למניה מדולל ירד ב-46.2%.ל-0.07 שקל.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-9.40 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2018, בהשוואה ל-9.65 מיליארד שקל, נכון ליום 30.6.2017 בו נרשמה ירידה של 250 מיליון שקל או 2.59%.

בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה, המליץ הדירקטוריון לחלק 70% מהרווח המיוחס לבעלי המניות למחצית הראשונה של שנת 2018 בסך 318 מיליון שקל (כ- 0.11 שקל למניה). הדיבידנד כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות וישולם בראשית אוקטובר.

שלמה רודב, יו"ר בזק. צילום: יח"צ

שלמה רודב, יו"ר בזק. צילום: יח"צ

"מענה לאתגרים עימם מתמודדת הקבוצה"

שלמה רודב, יו"ר בזק, "דירקטוריון בזק מתקדם בגיבוש תכנית אסטרטגית חדשה, מקיפה וכוללת לקבוצה שחלקים ממנה מותנים באישורים רגולטורים שונים וכבר התחלנו ליישם רכיבים ממנה. התכנית נותנת מענה לאתגרים עימם מתמודדת הקבוצה ולצרכים העתידיים המתהווים בסביבת שוק התקשורת".

לדבריו, "בין השאר תכלול התכנית שינוי המבנה המשפטי של החברות הבנות, צעדים משמעותיים במסגרת החתירה של החברה להתייעלות ושיפור הביצועים העסקיים לרבות תכנית מקיפה לפרישה מרצון של עובדים, מיצוי הסינרגיה בין החברות הבנות, מכירת חברות שאינן חלק מפעילות הליבה,ואספקת פתרונות תקשורת משולבים הנשענים על טכנולוגיות מתקדמות".

הוא הוסיף כי "במקביל, אנו ממוקדים בזיהוי ויצירת מנועי צמיחה חדשים, בעיקר בתחומי ה-Data Analytics, שירותים מבוססי ענן ודיגיטל ויישומי IoT. בכוונתנו לנהל את השינוי באופן דינמי על פני זמן, בשים לב לשינויים הטכנולוגיים וצרכי השוק ובמגבלות הרגולציה. בזק תמשיך להוביל את השוק גם בתנאים של שינויים תכופים ומשמעותיים בסביבה העסקית, ובכוונתנו להיענות לאתגרים התחרותיים בנחישות, תוך התחשבות באילוצים הרגולטורים, ושימת דגש על רמת שירות גבוהה לכל בית בישראל".

רו"ח יהלי רוטנברג, מנהל כספים ראשי בקבוצה, אמר כי "תוצאות הרבעון משקפות את היתרונות הגלומים בגיוון עסקיה ותחומי פעילותה של הקבוצה באופן שבו חולשה יחסית בפעילות אחת מקוזזת על ידי התוצאות בפעילויות האחרות. הכנסות בזק קווי רשמו גידול בהשוואה לרבעון מקביל, בעוד הכנסות פלאפון משירותי סלולר ירדו בשיעור מתון של כ-2%, זאת על רקע מגמת יציבות יחסית בהכנסות אלה בתקופה האחרונה".

לדבריו, "הקיטון בהכנסות בזק בינלאומי מקורו בחלקו הגדול בקיטון במחזור פעילויות בעלות רווחית נמוכה ולכן ההשפעה על רווחיות החברה היתה מתונה. יישום תוכנית המחירים החדשה של yes הביא לירידה במחזור המכירות של החברה אך במהלך הרבעון נבלמה מגמת השחיקה במספר לקוחות הטלוויזיה של החברה. מדדי הרווחיות של הקבוצה מבטאים, בין היתר, השפעות חד פעמיות ובעיקר הוצאות לפרישת עובדים, מהלך אשר יישא פירות בתוצאות הכספיות בעתיד. התזרים החופשי הושפע במידה רבה מפערי עיתוי הנובעים מתשלומי מיסים והיטלים בגין הסכם מכירת 'סקיה', זאת כאשר טרם הוכרו התקבולים הנובעים מהסכם זה".

ירידה של 45.5% ברווח הנקי של בזק Reviewed by on . קבוצת בזק פרסמה היום (ה') את התוצאות העסקיות שלה לרבעון השני של השנה עם קיטון חד ברווח התפעולי והנקי: ירידה של 45.5% המהווה 195 מיליון שקל. זה לא מפתיע, שכן החב קבוצת בזק פרסמה היום (ה') את התוצאות העסקיות שלה לרבעון השני של השנה עם קיטון חד ברווח התפעולי והנקי: ירידה של 45.5% המהווה 195 מיליון שקל. זה לא מפתיע, שכן החב Rating: 0

הגיבו