Qlicktech

לארס ביורק, מנכ"ל קליקטק: "שניים מכל שלושה פרויקטי BI בעולם כושלים; המענה הוא פשטות"

לדברי ביורק, שהגיע לארץ לכנס שערכה קליק-ויו ישראל, נוצר מצב פרדוקסלי בארגונים: "מצד אחד יש התפוצצות של נתונים ומידע, אך מנגד - המשתמשים אינם צורכים את הנתונים והמידע" ● "המאפיין את הפתרונות של ענקיות ה-BI הוא שמרנות, קיפאון, חוסר יכולת להתגמש והיעדר מענה מיטבי לצרכי המשתמשים", קבע

אירועים קרובים