Mixpanel

עופר פוליבודה, מנהל הפעילות בישראל של מיקספאנל.

עופר פוליבודה ינהל את פעילות מיקספאנל בישראל

לאחר כמה שנים שפעלה בישראל ב"שלט רחוק", מיקספאנל האמריקנית, המספקת פתרון לניתוח נתוני מוצר בשירות עצמי, מרחיבה את פעילותה בישראל ומינתה את עופר פוליבודה למנהל הפעילות

מרדים אותנו טוב יותר. iOS 9

iOS 9 – מרגיש כמו תאונה

הרשתות החברתיות הוצפו בהודעות של רבבות גולשים נרגזים, שסיפרו על קריסת מכשיריהם ועל תקלות בעת התקנת הגרסה החדשה של מערכת ההפעלה

אירועים קרובים