Metropolitan Museum of Art

המטרופוליטן

המטרופוליטן משחרר תמונות של יצירות אמנות מפורסמות לשימוש הכלל

המוזיאון מציע כעת מאות אלפי צילומים של יצירות שנמצאות ברשותו לציבור, לצורך לימוד או אפילו לצרכים מסחריים כמו פרסום ושיווק ● ארגונים שונים משתפים עם כך פעולה להרחבת יכולת ההגעה של החומרים האמנותיים לקהל גדול ככל שאפשר

אירועים קרובים