Mail

תהפוך למרכז תקשורת. Gmail

Gmail רוצה להיות מרכז תקשורת מלא

גוגל משנה את אפליקציית Gmail כך שתאפשר גישה ישירה לכל השירותים: Rooms, Chat, Mail ו-Meet

מק בארגון ובעסקים

על חיבור המקינטוש לשרת אקסצ'יינג' 2007 ושימוש בתוכנת Mail המובנת ב-OS X

אירועים קרובים