Cyren

קומטאץ' משנה שם: תיקרא מעתה סיירן

השם החדש מציין את הפיכתה של החברה לספקית פתרונות אבטחת מידע מבוססי ענן ● החברה תיסחר תחת הסימול CTCH בנסדא"ק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב, החל בחודש הבא

אירועים קרובים