חגי לוין

אין תקציב - אין מענקים, בינתיים. רשות החדשנות

אין ממשלה – אין כסף למענקים חדשים של רשות החדשנות

חגי לוין, ראש חטיבת אסטרטגיה וכלכלה ברשות החדשנות, הסביר כי על פי החוק ההתנהלות הכספית של כל גופי הממשלה בהיעדר תקציב מאושר היא לפי שיקולים של סדרי עדיפויות ורמת חשיבות של הפרויקטים, שנקבעים על ידי משרד האוצר והרשות

אירועים קרובים