התנועה הירוקה באיראן

נפרצה על ידי האקרים איראניים. המכללה האקדמית רמת גן.

סייבר אקדמי: האקרים איראנים טוענים שפרצו למכללה האקדמית ר"ג

המכללה בתגובה: "סביבת הלמידה שלנו נפרצה... לא נפרצו מערכות נוספות... מערך הסייבר של המכללה השתלט על סביבת הלמידה והיא שבה לפעילות מלאה"

אירועים קרובים