שיר צ'וסנק

שיר צ'וסנק, יועצת משפטית בפיבר.

למי אכפת מפרטיות?

סיפור כמעט אמיתי, הממחיש את הסכנה הטמונה בעולם בלי רגולציות בנושאי הפרטיות

אירועים קרובים