WorkWith.me

ד"ר יוסי בהגון, מומחה לרפואה מקוונת: "האתגר הוא ליצור אינטימיות בערוץ דיגיטלי"

"בעתיד, יהיה נדרש ללוות את המטופל בכל מצביו, לא רק בזמן מחלה", והעולם המקוון יעזור לנו בכך, אמר ד"ר בהגון, שהקים וניהל את האגף לרפואה מקוונת בשירותי בריאות כללית ● הוא אמר שבקרוב תגיע לשוק חזייה מקוונת שתזהה גידול בשד של הלובשת אותה ותשלח התראה מיידית על כך לרופא המטפל

אירועים קרובים