Vista

מג ויטמן, מנכ''לית HPE. צילום: פייסבוק

HPE תמכור ביותר משמונה מיליארד דולר חלק מהתוכנה שלה

בין היחידות שתימכרנה - חטיבת התוכנה שפועלת ביהוד, שהקמתה התבססה על רכישת מרקורי הישראלית

ויווק רנדיבה, מנכ"ל, יו"ר ומייסד טיבקו. צילום: אור יעקב

טיבקו נמכרה לחברת ההשקעות בטכנולוגיה ויסטה תמורת 4.3 מיליארד דולר

הרוכשת, ויסטה, תשלם 24 דולר במזומן תמורת כל מנייה של טיבקו - פרמיה של 26% ● הרכישה צריכה לעבור את אישור בעלי המניות והרשויות, וצפויה להיסגר סופית ברבעון האחרון של השנה

אירועים קרובים