Time to Market

שחף שרגר, מנכ"ל משותף של EMET OEM Solutions מקבוצת אמת מחשוב. צילום: ענת קזולה

איך מזנקים לשוק הגלובלי ומדלגים על חסמים בדרך?

הצורך בשליטה מלאה, היעדר הנוכחות הפיזית בחו"ל והרצון לשמור על קשרים עסקיים כחול-לבן הם שלושה חסמים מרכזיים שצריך לשבור כדי להיכנס לשוק העולמי - ולהצליח בו ● שחף שרגר, מנכ"ל משותף של EMET OEM Solutions מפרט עליהם ● חלק ב'

שחף שרגר, מנכ"ל משותף של EMET OEM Solutions מקבוצת אמת מחשוב. צילום: ענת קזולה

לכבוש את העולם: שלושת החסמים שמונעים מהחברה שלך לזנק לשוק הגלובלי

עוד ועוד חברות ישראליות מגלות שהן יכולות להצליח בשוק הגלובלי, גם בלי לדאוג לסניפים בחו"ל ולהתעסק עם לוגיסטיקה, אחסנה, אספקה, שירות ואחריות

אירועים קרובים