Sencrop

חקלאות חכמה

חברת האגרוטק סנקורפ גייסה 18 מיליון ד' ותפתח שלוחה בישראל

הגיוס בוצע בהובלת קרן JVP הירושלמית, ובעקבותיו תפתח סנקרופ שלוחה ראשונה בישראל, אשר תשמש כמוקד פיתוח ופיילוטים תוך שיתוף פעולה עם מכון המחקר מיגל וחקלאים מהגליל העליון והגולן

אירועים קרובים