Lean Management

עדה על יישום תפיסת Lean Management

יש מי שרואים ב-Lean - ובטעות! - שיטה שמטרתה צמצום הוצאות ובכלל זה פיטורי עובדים ● למעשה, תפיסת ניהול ה-Lean הינה פילוסופיה אופרטיבית הנשענת על יסודות של "כבוד לבני אדם" ו-"שיפור מתמשך" ● חלק שני ואחרון

עדה על יישום תפיסת Lean Management

יש מי שרואים ב-Lean - ובטעות! - שיטה שמטרתה צמצום הוצאות ובכלל זה פיטורי עובדים ● למעשה, תפיסת ניהול ה-Lean הינה פילוסופיה אופרטיבית הנשענת על יסודות של "כבוד לבני אדם" ו-"שיפור מתמשך" ● חלק ראשון מתוך שניים

אירועים קרובים