DPO

מימין: עו"ד לאה מילר פורשטט ממשרד עורכות הדין SGFD, ואתי ברגר, דוקטורנטית, מומחית לתחום הסייבר והפרטיות בהיבט המשפטי והטכנולוגי

תפקיד חדש נולד: קצין הגנת נתונים

לארגונים יש הזדמנות למנות בעל תפקיד, שיפקח על ציות לדרישות הרגולטוריות בתחום הגנת הנתונים וינהל את השיפורים הארגוניים הנדרשים, על מנת למנוע אזורי סיכון רגולטוריים, שימשיכו להתפתח בשנים הקרובות

אירועים קרובים