Deepfake audio

האמריקנים מוצפים בשכמותן. מתקפות הונאה.

שני מיליארד בחודש, בייבי: אמריקנים הוצפו בשיחות ומיילים של הונאה

בחודש שעבר "זכו" כל אזרח ואזרחית אמריקנים לקבל לא פחות מ-שש שיחות טלפון מטרידות שמטרתן הונאה או מיילים של פישינג, כך לפי מחקר חדש של טרו קולר

אירועים קרובים