CeBIT2016

בעוד קצת פחות מחודשיים יצבאו מוקדם בבוקר על שער הכניסה הצפוני ל-CeBIT מאות אלפים, שיגיעו בין היתר בקו 8 של הרכבת התחתית של הנובר. הם יצאו ממנו בערב, לאחר שהסתובבו באולמות התצוגות והשתתפו באירועים - שחלקם נערכים במקביל

CeBIT: עבר מפואר ועתיד שצפוי לחדש

האינטרנט של הדברים, דטה סנטרים, מחשוב ענן ושאר המגמות החמות בשוק יהיו בין הנושאים המרכזיים בתערוכת CeBIT2016, שתתקיים באמצע מרץ ● האירוע המקדים לתערוכה הוכיח שיש למה לצפות ● חלק א'

אירועים קרובים