CeBIT 2016

הגדרות מעניינות של מה שעושה, או מעולל, האדם לגופו מרצונו החופשי, כדי להיות בעניינים ולשפר את פאר היצירה - הוא עצמו

CeBIT: עבר מפואר ועתיד שצפוי לחדש – חלק ג'

האינטרנט של הדברים, דטה סנטרים, מחשוב ענן ושאר המגמות החמות בשוק יהיו בין הנושאים המרכזיים בתערוכת CeBIT2016, שתתקיים באמצע מרץ ● האירוע המקדים לתערוכה הוכיח שיש למה לצפות

המספרים הגדולים ממשיכים להתעופף: 50 מיליארד "דברים" יחוברו לרשת האינטרנט העולמית כבר בקרוב ובעוד חמש שנים יגיע מספרם ל-500 מיליארד

CeBIT: עבר מפואר ועתיד שצפוי לחדש – חלק ב'

האינטרנט של הדברים, דטה סנטרים, מחשוב ענן ושאר המגמות החמות בשוק יהיו בין הנושאים המרכזיים בתערוכת CeBIT2016, שתתקיים באמצע מרץ ● האירוע המקדים לתערוכה הוכיח שיש למה לצפות

אירועים קרובים