Android Auto 12

גירסה חדשה של Android Auto.

Android Auto 12 זמינה לכולם – מה חדש?

גוגל שחררה את הגירסה האחרונה שלה לרכב, שהמתמקדת בעיקר ביציבות המערכת, שכלול התאימות לדגמי מכוניות שונים ושירותים לפלח ההולך וגדל של כלי רכב חשמליים

אירועים קרובים