מטריקס אינטגרציה ותשתיות

פרויקט מיגרציה לענן לאלקטרה קמעונאות, בביצוע אינרקלאוד של מטריקס.

מטריקס ביצעה מיגרציה לענן עבור אלקטרה קמעונאות – ב-17 מיליון ש'

הפרויקט - שארך שנה והסתיים לפני חודשיים - כלל העברת שרתים לענן, לרבות הקמת רשת חדשה, אבטחת מידע, מיגרציה של הנתונים לענן, יכולות היברידיות של שרתי ecommerce בענן הציבורי והעברת מערכות הליבה לענן הפרטי

דרכא - רשת בתי ספר

סיסקו ומטריקס ערכו פרויקט תקשורת ברשת "דרכא"

הפרויקט, שנערך בעבור רשת בתי הספר, החל בתחילת 2017 והסתיים באחרונה והיקפו הכספי לא נמסר לפרסום, אולם גורמים בענף העריכו אותו בכמיליון שקלים

אירועים קרובים