USB-IF

תכנית הגנה. מחבר USB Type-C. צילום: BigStock

תכנית חדשה מבקשת להגן על מכשירים בעלי התקני USB Type-C

התכנית של פורום המיישמים של מחברי ה-USB מאפשרת להגן על המכשירים מפני איומים שניתן להטמיע בקושחה של ההתקנים המתחברים, כמו גם מפני מטענים ללא תקן

USB-IF

USB-IF מקדם תקן אחיד למטענים המשתמשים בחיבור זה

המטרה של הארגון היא להבטיח שכמה שיותר מטענים ישתמשו בטכנולוגיית אספקת כוח ברת-תכנות, בהתאם לתצורה שמוגדרת USB Power Delivery 3.0

אירועים קרובים