RangarLocker

האקרים נכלוליים במיוחד.

נחשפה קבוצת האקרים שתוקפת תשתיות קריטיות ברחבי העולם

לפי חוקרי סיגניה הישראלית, ההאקרים חברי RangarLocker גונבים מידע רב מהארגון שנופל קורבן ברשתם, ולאחר מכן מצפינים את תחנות העבודה והשרתים ודורשים כופר

אירועים קרובים