harmon.ie

יעקב כהן, מייסד שותף ומנכ''ל harmon.ie.

"ענקיות הטכנולוגיה מקטינות את הפרט – במקום להעצים אותו"

יעקב כהן, מנכ''ל harmon.ie וממייסדיה, מספר על החזון של החברה שנועד להעצים את האדם על ידי התאמת הטכנולוגיה אליו, ולא להיפך

בלאט לפידות הטמיעה מערכת CRM של Salesforce.com בהרמוני; היקף הפרויקט: כחצי מיליון שקלים

מערכת ה-CRM תשמש כליבת הארגון בהיבטי המכירות, השיווק והשירות, ותספק מענה למערך המכירות של החברה בארה"ב ובאירופה ● המערכת צפויה לשמש כשלושים מעובדי החברה, ביניהם המנכ"ל, אנשי המכירות וסמנכ"לי מכירות וכספים ● משה זיברסקי, סמנכ"ל הכספים של הרמוני: "אנו מצפים להשיג התייעלות משמעותית בתהליך המכירות ותמיכה מערכתית, משלבי המכירה הראשוניים ועד סגירת העסקה"

אירועים קרובים