FSL

כלי חדש של פייסבוק נגד תכני שנאה, לדבריה.

על רקע הביקורות והחקירות: פייסבוק משיקה כלי "למאבק בתוכן שנאה"

החברה, שבאחרונה נחשף בתקשורת שהיא לא עושה מספיק להסרת תכני שנאה מהרשת החברתית, השיקה טכנולוגיה שלטענתה עושה בדיוק את זה ● האם הפעם היא אמנם תוריד דרמטית את השיח הפוגעני, או שזה עוד צעד למירוק המצפון?

אירועים קרובים