Force Point

ניצן כהן, מנהל פעילות פורספוינט בישראל.

ויז'ואל סקיוריטי תפיץ את פתרון האבטחה של פורספוינט בישראל

מדובר במפיצה מקומית שנייה של הפלטפורמה, שמאפשרת הגנה על השימוש בענן, הגישה מרחוק לשירותי און-פרמיס והגלישה באינטרנט, תוך שהיא משלבת מניעה של דליפות מידע

אירועים קרובים