EternalBlue

אילוסטרציה: Taborsky/BigStock

"המתקפה מדגישה את הצורך לעדכן את המחשבים באופן קבוע"

"אין ספק כי מתקפת סייבר זו תשנה את כללי המשחק וההיערכות של ארגונים להתמודדות עם אירועי סייבר", כך על פי חוקרי רדוור הישראלית

אירועים קרובים