buy2

קבוצת עזריאלי נכנסת לסחר האלקטרוני: קנתה את נטקס ב-80 מיליון שקלים

הנרכשת היא חברה בת של Buy2, שנוסדה על ידי יזם האינטרנט אביב רפואה ● עזריאלי רוכשת בעסקה פעילות משלימה לקניונים שלה, הפזורים במקומות שונים בארץ

מקדמים את ישראל בעולם. buy2 ו-eBay ישראל

buy2 פותחת זירת מכירות בינלאומיות ב-eBay למכירת מוצרים מישראל

במסגרת שיתוף הפעולה יושם דגש על מוצרים מקומיים ● הדבר יאפשר לספקים ויצרנים ישראליים שמעוניינים להתרחב לפעילות בינלאומית להיחשף לשווקים ברחבי העולם

אירועים קרובים