[

לאחר אינספור תלונות: בית המשפט סגר את פעילותה של אייס תקשורת חכמה

בית המשפט קיבל את בקשת הנאמן שמונה לחברה והחליט כי היא תפסיק לחלוטין את פעילותה וכי כל מנויה ינותקו לאלתר, זאת במקביל לפיקוח של משרד התקשורת בעקבות מספר חריג של תלונות צרכנים על התנהלותה

אירועים קרובים