מנויי פרטנר

פרטנר

פרטנר פרסמה תוצאות עסקיות: גידול בהכנסות וצמיחה במספר המנויים

התוצאות העסקיות לרבעון השני של השנה מעידות על גידול בהכנסות, ל-840 מיליון שקל, ועלייה ברווח הנקי, ל-9 מיליון שקל, אך ירידה ברווח הנקי החצי שנתי ● בסוף הרבעון היו לפרטנר 2.97 מיליון מנויים - עלייה שנתית של 9%, שהם 262 אלף מנויים חדשים

פרטנר

תוצאות עסקיות פרטנר: ההכנסות פחתו בכאחוז – הרווח הנקי יותר מהוכפל

התוצאות המתייחסות לרבעון השני של השנה מעידות על עם גידול של יותר מפי שניים ברווח הנקי, ל-7 מיליון שקל, אך ההכנסות פחתו בכאחוז אחד, ל-774 מיליון שקל

אירועים קרובים