התנועה לחופש המידע

רשות המאגר הביומטרי הלאומי

נדחתה עתירה נגד הרשות הביומטרית לגבי שני מכרזים שניהלה

העותרות, התנועה לזכויות דיגיטליות והתנועה לחופש המידע, דרשו לקבל מידע על המכרזים על פי חוק חופש המידע ● בית המשפט קיבל את טענת הרשות וקבע: המידע על המכרזים אינו כלול בחוק חופש המידע ● העותרות: "ההחלטה מרחיקה מהציבור מידע חשוב על התנהלות הרשות הביומטרית, על סמך פרשנות שגויה"

אירועים קרובים