אקסה דטה

אורקל תטמיע באל על מערכת אקסה דטה בפרויקט בהיקף מיליוני שקלים

פרויקט ההטמעה נועד על מנת לאחד את מסדי הנתונים של אל על עם מחסן הנתונים הארגוני ● המערכת תאפשר לחברה ביצועים מהירים יותר, סריקת נתונים בקצבים אדירים, כיווץ מחסני נתונים ביחס ממוצע של 1:10 וגישה אקראית למידע בקצבים גבוהים ● המכונה שתוטמע תהווה שרת הנתונים המרכזי של מחסן הנתונים המרכזי

לאומי קארד הטמיעה אקסה דטה של אורקל בפרויקט בהיקף מיליוני שקלים

המערכת מאפשרת ללאומי קארד ביצועים מהירים יותר, סריקת נתונים בקצבים אדירים, כיווץ מחסני נתונים ביחס ממוצע של 1 ל-8 וגישה אקראית למידע בקצבים גבוהים ● כמו כן, לאומי קארד יכולה להקים על שרתי האקסהדטה לא רק מערכות אנליטיות, אלא גם מערכות OLTP

אירועים קרובים