תוכן פרסומי
ראשי » חדשות » הסדר טיעון ל-"משפצת" הדו"חות מטלדור: חצי שנת שירות
צילום אילוסטרציה: JanPietruszka/BigStock

הסדר טיעון ל-"משפצת" הדו"חות מטלדור: חצי שנת שירות

פעילותה של רו''ח מירב גת, מנהלת הכספים של חטיבת השירותים המנוהלים בטלדור מ-2007-2014, נעשתה בתקופת ההנהלה הקודמת, ולא בראשותו של נתי אברהמי ● עונשה: שישה חודשי שירות ורבע מיליון שקלים קנס

מאת 19 בנובמבר 2017, 16:42 א+ / א- הדפסה הדפסה
פייסבוק טוויטר ווטסאפ פינטרסט לינקדאין דוא״ל

פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה לאישור בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו הסדר טיעון שנערך עם מירב גת, לשעבר מנהלת הכספים של חטיבת השירותים המנוהלים בטלדור.

על פי ההסדר שנחתם, גת תודה בכתב האישום שהוגש נגדה במקביל להסדר, ובית המשפט יתבקש להרשיעה ולגזור עליה עונש מאסר לתקופה של ששה חודשים שירוצה בעבודות שירות, קנס בסך 250 אלף שקלים ומאסר על תנאי. יצויין כי פעילותה של גת נעשתה בעת את החברה הוביל אריה רימיני, מנכ"ל טלדור הקודם. בחלוף יותר משנה לאחר התפוצצות הפרשה במאי 2015, רימיני עזב את תפקידו.

חדלה מלהתקיים משפטית

בכתב האישום והסדר הטיעון, אותו הגישה חנה קורין, סגנית מנהלת מחלקת ניירות ערך, בפרקליטות מחוז תל אביב, (מיסוי וכלכלה), נטען כי "בתקופה הרלוונטית לכתב האישום פעלה במסגרת טלדור חטיבת שירותים מנוהלים, שהייתה אחראית לאספקת שירותי תשתית במודל של שירותים מנוהלים, עמדות מתקדמות לשירות עצמי, וכן מתן שירותי אחריות ותמיכה. חטיבת השירותים המנוהלים פעלה במסגרת חברה בת בבעלות מלאה של טלדור, טלדור IT. בסוף דצמבר 2014 הושלם מיזוג בין טלדור וטלדור IT, והנכסים וההתחייבויות של טלדור IT הועברו לטלדור, וטלדור IT חדלה מלהתקיים משפטית".

"גת, רו"ח במקצועה, עבדה כמנהלת הכספים של חטיבת השירותים המנוהלים מ-2007-2014, והייתה יד ימינו של יוסי פחימה, מנהל החטיבה, ובצד ניהול כספי החטיבה הייתה אחראית גם להיבטים נוספים בתפעול החטיבה".

"דו"חותיה הכספיים של טלדור IT אוחדו עם אלה של טלדור. גת הייתה אחראית על ריכוז הנתונים הכספיים של החטיבה לקראת עריכת דו"חותיה הכספיים, ועל העברתם לביקורת על ידי רואי החשבון המבקרים של הקבוצה. היא העבירה לרואי החשבון המבקרים דו"חות שמשקפים (לכאורה) את ערך המלאי של החטיבה. גת ביצעה פעולות שונות שהביאו לכך שדו"חות המלאי לא שיקפו נכונה את ערך המלאי של החטיבה, וייצרו מצג מטעה לגבי תוצאותיה הכספיות של החטיבה".

כך, נטען, במקום להפיק דו"חות ממערכת ה-ERP בפורמט שאינו ניתן לשינוי (PDF), היא הפיקה במערכת דו"חות מלאי בפורמט Excel, החשוף לטעויות ושינויים.

"לאחר הפקת הדו"חות בפורמט Excel, גת ביצעה שינויים ידניים בדו"חות המלאי, לרבות שינוי ערכם של חלק מהפריטים שבדו"חות; היא מחקה עמודות מדו"חות המלאי שהופקו מה-ERP; היא החליפה ערכי מלאי שהופקו מהמערכת בנוסחאות שהתבססו על נתונים מתוך גיליונות Excel אחרים. שינויים אלו העלו, במרבית המקרים, את ערך המלאי של החטיבה".

שינתה נתונים ב-Excel

עוד נטען נגד גת כי "היא שינתה את סיווגם של חלק ממחסני מלאי הלקוחות וכללה את ערכי המלאי של מחסנים אלה במסגרת ערך המלאי של החטיבה. היא העבירה לרואי החשבון את דוחות ה-Excel לאחר שביצעה בהם שינויים, בלא שהיא מעדכנת אותם, כי קיימים פערים בין ערכי המלאי במערכת ה-ERP וערכי המלאי בדו"חות שהעבירה".

"כתוצאה מפעולותיה ומחדליה של הנאשמת נוצר פער, בכל הדו"חות הכספיים שפורסמו במהלך התקופה הרלוונטית לאישום, בין המלאי בפועל כפי שתועד במערכת התפנית לבין הנתון שפורסם בדו"חות הכספים, כאשר בדו"חות הרבעון השלישי לשנת 2013 עמד הפער על כ-22 מיליון שקלים".

טלדור תיקנה את הדו"חות הכספיים שפורסמו בציבור במהלך כל התקופה הרלוונטית לאישום. "גת הייתה מודעת לכך שהנתונים הכספיים בדו"חות המלאי שהעבירה לרואי החשבון שונו על ידה, וכי הם יפורסמו לציבור במסגרת דו"חות טלדור", נטען.

נתונים מהותיים ששונו על ידה ידנית

על פי כתב האישום בו הודתה, "גת הפיקה דו"חות שונים הנוגעים לסעיפי מאזן של החטיבה. גם כאן היא הפיקה דו"חות בפורמט Excel מהמערכת ושינתה את הנתונים המופיעים בהם באופן ידני. בין היתר, היא הגדילה את סעיף יתרות ספקים בארץ בסך של כ-4.2 מיליון שקלים בדו"חות לשנת 2012; והגדילה את סעיף יתרות לקוחות בארץ בסך של כ-4.4 מיליון שקלים בדו"חות רבעון שלישי ל-2013".

"גת הייתה מודעת לכך שהנתונים הכספיים המוצגים על ידה הם נתונים מהותיים ששונו על ידה ידנית,  ולכך שהם יפורסמו לציבור במסגרת דוחות טלדור", נטען. "היא אף נמנעה מלהעביר בתחילתה של כל שנה חשבונאית פקודות יומן נוספות למערכת ה-ERP על מנת להשוות את יתרות הפתיחה של הסעיפים החשבונאיים השונים, כפי שהופיעו בדו"חותיה הכספיים – ליתרות המופיעות ב-ERP. היא עשתה כן ביודעה שבכך היא פוגעת בניהול התקין של עסקי טלדור".

כך, נטען, "גת גרמה ביודעין להכללת פרטים מטעים בדו"חות התקופתיים של טלדור בין 2007 ו-2013. היא פגעה בניהול התקין של עסקי טלדור".

סעיפי האישום בהם הודתה גת הם "הכללת פרט מטעה בדו"ח תקופתי" לחוק ניירות ערך, ו-"עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד" לחוק העונשין.

במרץ 2014 טלדור הודיעה לבורסה על פיטוריו של פחימה, ראש חטיבת שירותים מנוהלים בחברה. יחד עימו פוטרה רו"ח גת. הפיטורים הגיעו יומיים לאחר הודעתה השנייה של טלדור, לפיה הגירעון שהודיעה עליו לפני כן, בסך 20 מיליון שקלים, תפח כמעט כפליים ועומד על 37 מיליון.

לא התקבלה תגובה מטלדור.

הסדר טיעון ל-"משפצת" הדו"חות מטלדור: חצי שנת שירות Reviewed by on . פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה לאישור בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו הסדר טיעון שנערך עם מירב גת, לשעבר מנהלת הכספים של חטיבת השירותים המנוהלים בטלדו פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה לאישור בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו הסדר טיעון שנערך עם מירב גת, לשעבר מנהלת הכספים של חטיבת השירותים המנוהלים בטלדו Rating: 0

הגיבו