ProxyShell

"התוקפים כיום לא פורצים – הם פשוט מתחברים"

כך אמר ג'ון שיר, מנהל טכנולוגיות ראשי בסופוס ● לדבריו במחקר Adversary Report for Business Leaders "מצאנו כי חולשות אבטחה היו הגורם השכיח ביותר שמאפשר לתוקפים גישה ראשונית למערכת אותה הם רוצים לתקוף"

איומי הסייבר. פנימיים וחיצוניים.

זמן השהייה של ההאקרים ברשת הקורבנות התארך ב-36%

לפי סופוס, זמן השהייה החציוני של הפושעים ברשת המותקפת גדל מ-11 ימים בשנת 2020 ל־15 ימים ב-2021 ● החוקרים מצאו כי ב-2021 ניצלו ההאקרים את חולשות האבטחה ProxyLogon ו-ProxyShell

אירועים קרובים