Preempt Security

נרכשת. פרימפט סקיוריטי

קראוד סטרייק רוכשת את פרימפט סקיוריטי הישראלית בכ-100 מיליון ד'

החברה הנרכשת מציעה פתרון להגנה על מערכות מחשוב ארגוניות, שמאפשר לזהות איומים על בסיס זהות המשתמשים, התנהגותם ורמת הסיכון הנשקפת מהם - דבר קריטי, במיוחד בתקופה שבה העבודה מרחוק והעבודה ההיברידית צוברות פופולריות

אירועים קרובים