n-Join

צור סגל, מנהל תחום הבקרה באפקון בקרה ואוטומציה. צילום: ניב קנטור

"האתגר לשדרוג ל-Industry 4.0: ההנהלה"

"איך מקבלים את האישור? חייבים להוכיח רווחיות, לתמוך במטרות העסקיות, להראות מניעת השבתה ארוכה של קווי ייצור, סיוע בקיצור זמן הייצור, ולהציג מדדים שמוכיחים את זה", אמר צור סגל, מנהל תחום הבקרה באפקון בקרה ואוטומציה

חיים פירטינסקי, מנכ"ל וממייסדי n-Join

הסטארט-אפ ש-"מקשיב" למכונות

n-join היא חברה ישראלית שפיתחה מערכת שמרכזת את המידע על תהליכי הייצור כדי ליצור למקבלי ההחלטות כר פעולה נוח יותר ● בימים אלה היא מתרחבת לאירופה

ישראל ב-Challenge Up!

שתי חברות מישראל נבחרו ל-Challenge Up!

12 חברות בסך הכול נבחרו לתוכנית האצת הסטארט-אפים הבינלאומית, השואפת לסייע לחברות צעירות בתחום האינטרנט של הדברים להגיע מהר יותר לשוק באמצעות ליווי של מנטורים בינלאומיים

אירועים קרובים