Cyber Security

מימין: פלי הנמר, איציק כוכב ואבי ויסמן. צלם: קובי קנטור

איציק כוכב ושוקי פרייס קיבלו אותות הוקרה על תרומתם לעולם אבטחת המידע והסייבר

בראש הוועדה שבחרה בשניים עמד אבי ויסמן, מנכ"ל שיא סקיוריטי, אשר אמר כי "אנחנו מבקשים להעלות על נס ולהוקיר ברבים שני אנשים, מזקני שבט אבטחת המידע בישראל"

אירועים קרובים