תוכן פרסומי
ראשי » חדשות » IT פיננסי » עקב הטעויות בדו"חות בעבר: רשות ני"ע קנסה את טלדור ביותר ממיליון ש'
נרכשת. טלדור

עקב הטעויות בדו"חות בעבר: רשות ני"ע קנסה את טלדור ביותר ממיליון ש'

הקנס הושג בהסכמה וניתן עקב דו''חות כספיים שכללו טעויות בסך 49 מיליון שקלים ● האירוע קרה בעת שבראש טלדור עמד אריה רימיני ● טלדור בתגובה: "מדובר על ה-'שאריות' האחרונות של אירוע המלאי מתחילת העשור; הקנס הופרש במלואו על ידי החברה בדו''חות 2018"

מאת 1 במאי 2019, 17:07 א+ / א- הדפסה הדפסה
פייסבוק טוויטר ווטסאפ פינטרסט לינקדאין דוא״ל

ועדת האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך הודיעה היום (ד') כי אישרה את ההסדר בינה לבין טלדור, שבמסגרתו נקנסה החברה בסכום של 1.15 מיליון שקלים, בגין הכללה ברשלנות של פרטים מטעים בדו"חות הכספיים שהגישה.

ההפרות מתייחסות לתקופה שבין הדו"ח השנתי של 2010 ועד לדו"ח הרבעון השלישי של 2013. טלדור הודתה במרבית העובדות שצוינו בהסדר האכיפה והסכימה להטלת הקנס, אך לא הודתה בכך שעובדות אלה יוצרות הפרות דיווח. יצוין כי האירועים שבגינן טלדור נקנסה קרו בעת שבראש החברה עמד אריה רימיני ולא המנכ"ל הנוכחי, נתי אברהמי.

טלדור IT היא חברה בת בבעלות מלאה של טלדור. בשנים 2010-2013, רו"ח מרב גת, מנהלת הכספים בחטיבת שירותים מנוהלים בטלדור IT, הכלילה פרטים מטעים בדו"חות הכספיים. הפרטים המטעים התגלו רק בתחילת 2014 והיקף הטעויות בנתוני הדו"ח הסתכם בכ-49 מיליון שקלים.

"התיק נחקר כתיק פלילי", הודיעה הרשות. "ממצאי החקירה הפלילית הראו כי הפרטים המטעים בדו"חות הכספיים של טלדור נגרמו על ידי שינויים שערכה גת בפרטי המלאי וסעיפי ההון החוזר בנתונים הכספיים של חטיבת שירותים מנוהלים". גת, שפעלה ללא שותפים למעשיה, הורשעה בשש עבירות פליליות ונגזרו עליה – בשל נסיבות אישיות וחלוף זמן – שישה חודשי מאסר שהומרו בעבודות שירות וקנס בסך 250 אלף שקלים.

מתיק פלילי לתיק מנהלי

בהמשך, התיק הפלילי נגד טלדור, הדרגים הניהוליים בה שהיו מעל לגת ורואה החשבון המבקר – נסגר, ועניינם הועבר לטיפול במישור המנהלי. בחינת התיק במישור המנהלי העלתה, לדעת הרשות, כי "החברה וגורמים נוספים פעלו ברשלנות, לא פיקחו על מעשי גת, לא קבעו נהלים מספקים ולא בחנו את יישום הנהלים הקיימים, ואף התעלמו מנורות אזהרה". כתוצאה ממעשיהם, נכתב, הוכללו פרטים מטעים בדו"חות הכספיים של החברה. טלדור בחרה שלא לנהל הליך מנהלי ובחרה מיד בהסדר אכיפה. הגורמים הנוספים עדיין מנהלים את התיק המנהלי בפני ועדת האכיפה.

"אין מחלוקת שדו"חות טלדור בתקופה הרלוונטית כללו פרט מטעה, שהרי החברה הודיעה על כך לציבור בדיווחיה", קבעה הוועדה בהחלטתה. הוועדה קיבלה את עמדת הרשות שלפיה, על אף שההליכים המנהליים טרם הסתיימו, וחרף העובדה שהודאתה של טלדור אינה מלאה, ניתן לאשר את הסדר האכיפה.

בצד לחומרה, הוועדה שקלה את התמשכות ההפרות, את היקף הטעות, את ביצוע הפעולה על ידי מנהלת בטלדור שפעלה מתוך מחשבה פלילית ואת הפגיעה בעקרון הגילוי הנאות. כשיקולים מקלים היא הביאה בחשבון את העובדה שמעשי ההטעיה נעשו על ידי גורם פנימי (גת), שהסתירה את מעשיה באורח מתוחכם. כמו כן, ציינה הוועדה את העובדה שטלדור גילתה את המחדל בעצמה. בנוסף, נכתב, "טלדור פעלה לתחקור האירוע ולהפקת לקחים. החברה מיהרה לפטר את גת מיד לאחר שהבודק החיצוני שמינתה חשף את מקור המחדל. החברה גם נערכה מידית למניעת הישנות ההפרה, על ידי שיפור מערך הבקרה בחברה, איחוד מערכת הדיווח הכספי של חטיבת השירותים המנוהלים עם מערכת הדיווח של שאר החברה, וכן הידוק מערך הבקרה ברמת מטה החברה ויצירת נוהל חדש, שהגביר את מעורבות ואחריות מנהלי החטיבות".

אריה רימיני, המנכ"ל הקודם של טלדור. צילום: שי בן אפרים

אריה רימיני, המנכ"ל הקודם של טלדור. צילום: שי בן אפרים

גירעון במלאי לעומת הספרים

במרץ 2014 פיטרה טלדור את גת, כמו גם את יוסי פחימה, ראש חטיבת שירותים מנוהלים בחברה. הפיטורים באו יומיים לאחר הודעתה השנייה של החברה, שלפיה הגירעון שהודיעה עליו שלושה שבועות לפני כן, בסך 20 מיליון שקלים, תפח כמעט כפליים ועומד על 37 מיליון. בהודעה שפרסמה טלדור היא כתבה כי פחימה פוטר "על רקע ליקויים מהותיים שהתגלו בפעילות של חטיבת השירותים המנוהלים". מאז תחילת הפרשה ועד לפיטורים הוצאו פחימה וגת לחופשה כפויה.

בהודעתה הראשונה, ב-13 בפברואר 2014, כתבה טלדור כי אי ההתאמה התגלתה "במסגרת ספירת מלאי לקראת הכנת הדו"חות הכספיים השנתיים ל-2013". הדבר, כך נמסר אז, שקול לגירעון במלאי החברה בפועל, לעומת הספרים שלה. בעקבות זאת החליט דירקטוריון טלדור למנות ועדת בדיקה מטעמו, לבחינת אי ההתאמה וההשלכות הנובעות ממנה. לאחר שהוועדה הגישה את ממצאיה פרסמה טלדור את ההודעה השנייה לבורסה, שבה היא מסרה שכלל התיקון בדו"חות שלה יעמוד על 49 מיליון שקלים ברוטו ובהתאם, סכום הגירעון הכולל עומד על 37 מיליון. כמו כן, הסכום המתוקן של ההון העצמי, נכון לספטמבר 2013, עומד על 84 מיליון שקלים.

שנה ושלושה חודשים לאחר התפוצצות הפרשה פרש אריה רימיני מתפקידו כמנכ"ל טלדור ובאוגוסט 2015 מונה לתפקיד נתי אברהמי, שהיה מנכ"ל קבוצת יעל ושאינו קשור לפרשה האמורה.

מטלדור נמסר בתגובה כי "מדובר על ה-'שאריות' האחרונות של אירוע המלאי מתחילת העשור. אין כאן עבירה של אי עמידה בחובות הדיווח. הקנס הופרש במלואו על ידי החברה בדו"חות 2018, כך שלא תהיה לו השלכה על התוצאות הכספיות השנה. אין ולא יהיו השלכות כלשהן באשר לממלאי התפקידים הנוכחיים בחברה".

עקב הטעויות בדו"חות בעבר: רשות ני"ע קנסה את טלדור ביותר ממיליון ש' Reviewed by on . ועדת האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך הודיעה היום (ד') כי אישרה את ההסדר בינה לבין טלדור, שבמסגרתו נקנסה החברה בסכום של 1.15 מיליון שקלים, בגין הכללה ברשלנות של ועדת האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך הודיעה היום (ד') כי אישרה את ההסדר בינה לבין טלדור, שבמסגרתו נקנסה החברה בסכום של 1.15 מיליון שקלים, בגין הכללה ברשלנות של Rating: 0

הגיבו