תוכן פרסומי
ראשי » חדשות » IT פיננסי » דו"ח ה-MoneyTree: השקעות ההון-סיכון ברבעון השני ירדו ב-30% לעומת התקופה המקבילה ב-2011

דו"ח ה-MoneyTree: השקעות ההון-סיכון ברבעון השני ירדו ב-30% לעומת התקופה המקבילה ב-2011

סך ההשקעות בחברות היי-טק ישראליות מגובות הון-סיכון עמד ברבעון השני של 2012 על 255 מיליון דולרים בהשוואה ל-363 מיליון ברבעון השני של 2011 ● לעומת הירידה אל מול הרבעון המקביל, מדובר בזינוק של 55% בהשוואה לרבעון הראשון של השנה ● החברות העיקריות שמפסידות מהמצב הן אלה שעוסקות בתקשורת ורשתות ובמדעי החיים ● ב-PwC Israel לא אופטימיים לגבי המשך השנה

מאת 7 באוגוסט 2012, 13:49 א+ / א- הדפסה הדפסה
פייסבוק טוויטר ווטסאפ פינטרסט לינקדאין דוא״ל

השקעות הון-הסיכון בחברות ההיי-טק הישראליות נמצאות אמנם במגמת עלייה, אולם הן עדיין רחוקות מרחק רב מאלה שנרשמו בשנה שעברה – כך עולה מדו"ח ה-MoneyTree הרבעוני שפרסמה פירמת רואי החשבון PwC Israel.

על פי הדו"ח, במהלך הרבעון השני של 2012 הושקעו בחברות ההיי-טק מגובות הון-הסיכון (כאלה שלפחות אחד המשקיעים בהן הוא חברת הון-סיכון) בשוק המקומי 255 מיליון דולרים – 55% יותר מ-165 מיליון הדולרים שהושקעו בהן ברבעון הראשון של השנה. עם זאת, מדובר בירידה דרמטית, של 30%, לעומת הרבעון השני של 2011, בו גויסו 363 מיליון דולרים.

עוד עולה מהנתונים, כי מספר חברות ההיי-טק הנסקרות שגייסו הון עמד ברבעון על 59 לעומת 48 חברות ברבעון הקודם ו-76 ברבעון המקביל אשתקד. ממוצע ההשקעה בחברה עמד על 4.3 מיליון דולרים לעומת 3.4 מיליון ברבעון הקודם ו-4.8 מיליון ברבעון השני של 2011.

ברבעון המדווח הושקעו 132 מיליון דולרים בתשע עסקות – כל אחת מהן בהשקעה של לפחות 10 מיליון דולרים. זאת, לעומת חמש עסקות כאלה שהסתכמו ב-71 מיליון דולרים בשלושת החודשים הראשונים של השנה ו-13 עסקות שעמדו במשותף על 227 מיליון ברבעון השני אשתקד.

מבין 59 החברות שנסקרו, 56 (קרי: 95%) רשומות כישראליות. חברות אלה גייסו ברבעון השני של השנה 245 מיליון דולרים, המהווים 96% מסך כל ההשקעות. 15 מהן (כרבע מכלל החברות) נהנות מסיוע של המדען הראשי. 24.3 מיליון דולרים מסך כל ההשקעות הוזרמו לחברות אלה.

חלוקה לפי מגזרים
המגזרים העיקריים המפסידים מהמצב הם מגזר התקשורת והרשתות ומגזר מדעי החיים. שניהם, יחד עם מגזר המוליכים למחצה, מתאפיינים בצורך בהשקעה גדולה ובזמן ארוך שעובר עד לקבלת ההחזר על הכסף. נוכח גילן הבוגר של מרבית הקרנות, השקעות מסוג זה לא מתאימות להן, והכספים המושקעים כיום במגזרים אלה הולכים בעיקר להשקעות המשך ולתמיכה בפורטפוליו קיים. מגזרי התוכנה והאינטרנט, המתאפיינים בזמן קצר יותר לכסף והשקעות נמוכות יותר, מקבלים השקעות יחסיות גבוהות יותר, אך גם בהם חלה ירידה בהשקעות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עדות נוספת להתייבשות מקורות המימון.

מהנתונים עולה, כי שש חברות ממגזר התקשורת והרשתות גייסו 16 מיליון דולרים ברבעון המדווח, לעומת 12 חברות שגייסו 61 מיליון ברבעון הקודם ו-12 חברות ששלשלו לכיסן 35 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. ההשקעה הממוצעת בחברה במגזר זה עמדה על 2.7 מיליון דולרים אל מול 5.1 מיליון ו-2.9 מיליון (בהתאמה). מדובר בירידה בשיעור של 74% לעומת הרבעון הקודם ובשיעור של 53% אל מול הרבעון המקביל בשנה שעברה.

מגזר מדעי החיים, שכולל בתוכו את עולמות המכשור הרפואי והביו-טכנולוגיה, הציג ירידה בגיוסים לעומת הרבעון הקודם. ברבעון הנוכחי גייסו שבע חברות תשעה מיליון דולרים לעומת 11 חברות שגייסו 27 מיליון בשלושת החודשים הראשונים של השנה ו-13 חברות שגייסו 64 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. ממוצע ההשקעה בחברה עמד על 1.3 מיליון דולרים ברבעון הנוכחי בהשוואה ל-2.5 מיליון ול-4.9 מיליון (בהתאמה). במונחים כספיים, מדובר בירידה של 67% לעומת הרבעון הקודם ושל 86% אל מול הרבעון המקביל אשתקד.

כמו כן, 17 חברות הפועלות בעולם האינטרנט גייסו בתקופה המדווחת 83 מיליון דולרים, בהשוואה לתשע חברות שגייסו 25 מיליון ברבעון הראשון של השנה ו-13 חברות שגייסו 109 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. ההשקעה הממוצעת בחברה במגזר זה עמדה על 4.9 מיליון דולרים אל מול 2.8 מיליון ו-8.3 מיליון (בהתאמה). במונחים כספיים, מדובר בעלייה בשיעור של 236% לעומת הרבעון הקודם וירידה של 24% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2011.

11 חברות מעולם התוכנה גייסו ברבעון השני של השנה 41 מיליון דולרים בהשוואה ל-31 מיליון דולרים שהושקעו ב-10 חברות ברבעון הראשון שלה ול-46 מיליון שהושקעו ב-14 חברות בתקופה המקבילה ב-2011. מדובר בעלייה של 32% לעומת הרבעון הקודם ובירידה של 11% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ההשקעה הממוצעת בחברה עמדה ברבעון המדווח על 3.7 מיליון דולרים לעומת 3.1 מיליון ו-3.3 מיליון (בהתאמה).

חמש חברות ממגזר המוליכים למחצה גייסו ברבעון 52 מיליון דולרים, בעוד שברבעון הקודם גייסו שתי חברות סך של שני מיליון דולרים ובשלושת החודשים המקבילים אשתקד שלשלו לכיסן שבע חברות מעולם זה 54 מיליון. ממוצע ההשקעה בחברה במגזר זה עמד על 10 מיליון דולרים ברבעון הנוכחי לעומת כמיליון דולרים ברבעון הקודם ו-7.7 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.

קטגוריה נוספת שנסקרה היא "מגזרים אחרים". נכללות בו חברות מתחומים שונים, בהם המדיה, האנרגיה והתעשייה. 13 חברות מקטגוריה זו גייסו ברבעון השני 53 מיליון דולרים, סכום המהווה 21% מסך ההשקעות ברבעון זה. לעומת זאת, ברבעון הראשון של השנה גייסו ארבע חברות מאותה קטגוריה 18 מיליון דולרים וברבעון השני של 2011 גייסו 17 חברות סך של 56 מיליון.

במגזר הקלינטק, החוצה את גבולות המגזרים הטכנולוגיים וכולל חברות אנרגיה חלופית, מניעת זיהום, מיחזור, אספקת והמרת חשמל ושימור אנרגיה, הושקעו ברבעון המדווח שני מיליון דולר במסגרת שלוש עסקות לעומת 18 מיליון במסגרת שלוש עסקות ברבעון הראשון.

חלוקה לפי סבבי גיוסים
על פי הנתונים, 27 חברות גייסו ברבעון השני של 2012 בגיוסים מוקדמים סכום של כ-91 מיליון דולרים, בסבבים הראשון והשני יחד. זאת לעומת 20 חברות ששלשלו 58 מיליון דולרים ברבעון הראשון של השנה ו-29 חברות שגייסו 146 מיליון ברבעון השני של השנה שעברה. ממוצע ההשקעה לחברה בגיוסים המוקדמים עמד ברבעון המדווח על 3.3 מיליון דולרים אל מול 2.9 מיליון ו-5 מיליון (בהתאמה).

שמונה חברות גייסו ברבעון הנוכחי 42 מיליון דולרים בסבב השלישי, לעומת ארבע חברות שגייסו בסבב זה 17.5 מיליון ברבעון הקודם ושתיים ששלשלו 21 מיליון ברבעון המקביל ב-2011. ההשקעה הממוצעת לחברה בסבב זה עמדה על 5.2 מיליון דולרים בהשוואה ל-4.4 מיליון ול-10.5 מיליון (בהתאמה).

בסבבים המאוחרים (הרביעי ואילך), שמונה חברות גייסו 95 מיליון דולרים ברבעון הנוכחי לעומת חמש שגייסו 42 מיליון ברבעון הקודם ו-15 שגייסו 163 מיליון ברבעון השני אשתקד. ממוצע ההשקעה לסבב זה עמד על 11.9 מיליון דולרים בהשוואה ל-8.4 מיליון ול-10.9 מיליון (בהתאמה).

כמו כן, עולה מהדו"ח ש-16 חברות גייסו ברבעון השני של 2012 סך של 26 מיליון דולרים באמצעות הלוואות גישור. זאת לעומת 19 חברות שגייסו 46 מיליון באופן דומה ברבעון הקודם ו-30 חברות ששלשלו 33 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. ממוצע ההלוואה לחברה עמד בשלושת החודשים המדווחים על 1.6 מיליון דולרים אל מול 2.4 מיליון ברבעון הקודם ו-1.1 מיליון בתקופה המקבילה ב-2011.

חלוקה לפי שלבים בהתפתחות החברה
נתון נוסף מעלה שהסכום שגויס על ידי חברות בשלב ה-Seed – סך של 45 מיליון דולרים – מהווה 2% מכלל הגיוסים ברבעון זה. סכום זה גויס על ידי חמש חברות לעומת שש חברות שגייסו 29 מיליון דולרים ברבעון הראשון של 2012 ו-10 חברות שגייסו 22 מיליון ברבעון השני של 2011. ממוצע ההשקעה לחברה בשלב זה עמד על 900 אלף דולרים לעומת 4.7 מיליון ו-2.2 מיליון (בהתאמה).

הסכום שגייסו 52 החברות בשלב הביניים ברבעון הנוכחי הגיע ל-249 מיליון דולרים, בעוד שברבעון הקודם היו אלה 38 חברות שגייסו 129 מיליון ובתקופה המקבילה אשתקד – 59 חברות שגייסו 296 מיליון. במהלך הרבעון עמד ממוצע ההשקעה בחברות בשלב זה על 4.7 מיליון דולרים אל מול 3.4 מיליון וחמישה מיליון (בהתאמה). ניתוח פנימי של שלב הביניים מעלה ש-36 חברות שנמצאות בשלב ה- Early Stage גייסו ברבעון השני של השנה 150 מיליון דולרים ו-16 חברות שנמצאות בשלב ה-Expansion Stage גייסו 99 מיליון.

שתי חברות שנמצאות בשלב מתקדם גייסו ברבעון השני 1.3 מיליון דולרים אל מול ארבע חברות שגייסו 7.4 מיליון דולר ברבעון הראשון ושבע חברות ששלשלו 46 מיליון ברבעון השני אשתקד. במהלך הרבעון המדווח עמד ממוצע ההשקעה על 645 אלף דולרים, בעוד שברבעון הראשון של השנה הוא הגיע ל-1.8 מיליון וברבעון השני אשתקד – ל-6.5 מיליון.

רובי סולימן, שותף וראש מגזר ההיי-טק בפירמת PwC Israel, ציין ש-"בשל גודלו הקטן יחסית של השוק הישראלי והתמעטות מספר הקרנות, אנחנו רואים תנודתיות גדולה מאוד בכמות ההשקעות בין הרבעונים. אל לנו לטעות – בעוד אנו רואים שיפור בהשקעות הון הסיכון ברבעון השני לעומת הרבעון הראשון, שהגיע לשפל חסר תקדים, הרי שביחס להשקעות הון-הסיכון בתקופה זו ב-2011 נמשכת מגמת הירידה. בראייה חציונית, חלה ירידה של כ-40% בהשקעות הון-הסיכון במחצית הראשונה של 2012 אל מול התקופה המקבילה ב-2011. בהעדר גיוסי קרנות חדשות, סביר להניח שלא נראה התאוששות משמעותית בחציון השני של 2012".

דו"ח ה-MoneyTree: השקעות ההון-סיכון ברבעון השני ירדו ב-30% לעומת התקופה המקבילה ב-2011 Reviewed by on . השקעות הון-הסיכון בחברות ההיי-טק הישראליות נמצאות אמנם במגמת עלייה, אולם הן עדיין רחוקות מרחק רב מאלה שנרשמו בשנה שעברה - כך עולה מדו"ח ה-MoneyTree הרבעוני שפרס השקעות הון-הסיכון בחברות ההיי-טק הישראליות נמצאות אמנם במגמת עלייה, אולם הן עדיין רחוקות מרחק רב מאלה שנרשמו בשנה שעברה - כך עולה מדו"ח ה-MoneyTree הרבעוני שפרס Rating:

הגיבו